Nst nedir?

Gebelik döneminde çiftler tarafından sıkça duyulan ve gebelikleri süresince birkaç kez yapılan testlerden biridir. Amacımız özellikle gebeliğin son dönemlerinde yapılan bu test hakkında ayrıntılara girmeden bilgi vermektir.

Gebeliğin son dönemlerinde ve problemli gebeliklerde rahim içerisinde gelişimini sürdüren bebeğin genel durumu hakkında fikir sahibi olduğumuz günümüz tıbbının vazgeçilmez araçlarından biride nst( nonstres test) dir. Nst yapılacak gebenin karın bölgesine, bebeğin kalp atışları ve gebenin rahim kasılmalarını gösterebilme özelliğine sahip iki prob bağlanır. Ortalama 20 dakika süre ile bu problardan alınan uyarılar aletin yazıcı kısmına işlenir ve elde edilen sonuç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilir.

Bebeğin kalp atışları için yerleştirilen prob ses dalgaları üzerinden bebeğin kalp atımları hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlar. Kağıt üzerindeki çıktıda yapılan değerlendirme ile bebeğin anne karnında iyi ve ya kötü durumda olup olmadığı hakkında yorum yapılabilir. Rahim kasılmarının varlığını ortaya koyan prob ise erken doğum tehdidi ve doğum başlangıcı hakkında fikir vermektedir.

Nst özellikle gebeliklerinde problem yaşayan gebelerin takibi için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak unutulmaması gereken nokta nst nin gebelik takibinde yapılan testlerden sadece birisi olduğu ve gebeliğin akibeti üzerine karar verirken tek başına kullanılmamasıdır. Nst gebelik takibinde kullanılan yardımcı araçlardandır. Kullanımının gelişen bebek ve anne üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

NST (Non-stress Test) nedir?

Gebelik döneminde anne ve baba adayları tarafından sıkça duyulan ve gebeliğin ilerleyen haftalarında yapılan bebeğin anne karnında iyilik halini anlamamızı sağlayan testlerden biridir. Amacım özellikle gebeliğin son dönemlerinde yapılan bu test hakkında ayrıntılara girmeden bilgi vermektir.
Gebeliğin son dönemlerinde ve problemli gebeliklerde rahim içerisinde gelişimini sürdüren bebeğin genel durumu hakkında fikir sahibi olduğumuz günümüz tıbbının vazgeçilmez araçlarından biri de NST (nonstres test) dir.

NST kimlere yapılmalıdır?

40. gebelik haftasından sonra bütün gebelere
•  Gebenin tansiyon, şeker, romatolojik hastalık gibi  sistemik hastalığı varsa
•  Gebelik tansiyonu veya gebelik şekeri varsa.

•  Bebek gebelik haftasına göre küçük veya gelişmesi yavaş gidiyorsa

•  Bebeğin hareketlerinde azalma varsa

•  Bebeğin suyunda azalma varsa.

•  Önceki gebeliğinde bebek kaybı hikayesi varsa

NST nasıl uygulanır ?
NST çekilmeden önce doktorunuz başka bir şey söylemediyse mutlaka tok olunmalıdır. Bilindiği gibi aç kaldığınız zamanlar bebeğin hareketlerinde de azalmalar olmaktadır bu da NST’in yanlış yorumlanmasına yol açar. NST bağlanmadan önce tuvalete gitmek önerilmektedir; bazen bu test 1 saat sürebilir.
NST sırasında pozisyon olarak sol yan tarafa yatılması  gerekir. NST yapılacak gebenin karın bölgesine, bebeğin kalp atışları ve gebenin rahim kasılmalarını gösterebilme özelliğine sahip iki prob jel sürülerek kuşak benzeri yapışkan bantlarla bağlanır. Ortalama 20 dakika süre ile bu problardan alınan uyarılar aletin yazıcı kısmına işlenir ve elde edilen sonuç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilir.

Eğer bebek hareket etmiyorsa bebek uyuyor olabilir, bu durumda bebeğin uykudan uyandırmak için karına nazikçe baskı uygulamak, karnı sallamak gibi manevralar yapılabilir ayrıca şekerli bir sıvı içmek de bebeği uyarabilir.
NST yapılacak gebenin karın bölgesine, bebeğin kalp atışları ve gebenin rahim kasılmalarını gösterebilme özelliğine sahip iki prob jel sürülerek kuşak benzeri yapışkan bantlarla bağlanır. Ortalama 20 dakika süre ile bu problardan alınan uyarılar aletin yazıcı kısmına işlenir ve elde edilen sonuç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilir.

Test sonuçları nasıl değerlendirilmelidir?

Normal NST (reaktif NST) diyebilmemiz için 20 dakikalık tarama sırasında bebeğin hareketleri sırasında 2 kez en az 15 saniye kalp atışlarında 15 atımlık artış olması gerekir.

NST’de bebeğin kalp atışlarının normalde dakikada 120-160 atım arasında olması gerekir; bebeğin kalp atışlarının bu değerlerin dışında olması yani daha hızlı veya daha yavaş atması bebeğin anne karnında sıkıntıda olduğunu yani oksijenlenmesinin azalmaya başladığını gösterir.
Bebeğin kalp atışları için yerleştirilen prob ses dalgaları üzerinden bebeğin kalp atımları hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlar. Kağıt üzerindeki çıktıda yapılan değerlendirme ile bebeğin anne karnında iyi veya kötü durumda olup olmadığı hakkında yorum yapılabilir. Rahim kasılmarının varlığını ortaya koyan prob ise erken doğum tehdidi ve doğum başlangıcı hakkında fikir vermektedir.
NST özellikle gebeliklerinde problem yaşayan gebelerin takibi için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak unutulmaması gereken nokta NST’nin gebelik takibinde yapılan testlerden sadece birisi olduğu ve gebeliğin akibeti üzerine karar verirken tek başına kullanılmamasıdır. NST gebelik takibinde kullanılan yardımcı araçlardandır. Kullanımının gelişen bebek ve anne üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak her test gibi hatalı pozitiflik ve negatifliği söz konusudur. Yani bebek iyi olduğu halde test kötü çıkabilir veya tam tersine bebek kötü olduğu halde test sonucu iyi olarak yorumlanabilir.


SONUÇ:
- NST riskli gebelerin (bebekte büyüme geriliği, suların azalması, annede tansiyon veya şeker yükselmesi gibi durumlar) değerlendirilmesi için kullanılan bir testtir.
- Gereksiz yere NST yapılması, gebenin erken doğurtulması dahil gereksiz girişimlerde neden olabilir
- Herşeyi normal olan bir gebede NST ancak doktorunun gerekli gördüğü durumlarda veya günü dolduktan sonra yapılmalıdır.