Gebelik ve Baş Ağrısı

Baş ağrısı gebelik döneminde en sık görülen nörolojik şikayettir. Gebeliğin erken dönemlerinde birçok gebe halsizlik ve uyku hali ile birlikte baş ağrısından yakınmaktadır. Bu erken dönemdeki baş ağrılarının değişen hormon salgılarının sonucu olduğu ileri sürülmektedir. Dinlenme ve fiziksel aktivite kısıtlaması tedavide yararlı olmaktadır.Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bu baş ağrılarında azalma beklenmektedir.

Bunun dışında migren ve gerginlik tipi baş ağrılarınada kısaca değinmek gerekmektedir. Gerilim tipi baş ağrısında, ağrı boyun ve başın arkasından başlayarak alın bölgesine yayılmaktadır. Genellikle stres altındaki kadınlarda görülmektedir.Tanısı hastadan alınan hikaye ve birtakım tetkiklerle konduktan sonra tedavisi yapılır. Tedavide; istirahat, masaj, soğuk veya sıcak uygulama ve gerektiğinde doktorunuzun uygun gördüğü ağrı kesicilerin kullanılması uygun olacaktır.
 
Migren ataklar halinde gelen , atak başlamadan evvel bazı ön bulguları olabilen kronik bir hastalıkltır. Genellikle başın bir bölgesinde ağrı başlar bu ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Hasta ışık ve gürültüden son derece rahatsız olur.Migren gebelikten önce var olabileceği gibi ilk kez gebelik esnasındada ortaya çıkabilir. Gebelikten önce migren tanısı almış hastaların birçoğunda gebelikle birlikte ataklarda azalma izlenebilir. Yüksek östrojen seviyesinin buna sebep olduğu ileri sürülmektedir. Migren tedavisinde basit ağrı kesicilere genellikle iyi yanıt alınmaktadır. Bununla birlikte bulantı ve kusma şikayeti için tedavi gerekli olabilmektedir. Sık ve ağır geçen migren atakları için ise nöroloji muayenesi sonrasında, gelişen fetus üzerine zararı olmayan birtakım ilaçların kullanılması uygun olacaktır.

Migren ve gerilim tipi baş ağrısının gebelik  ve bebek üzerine olumsuz etkisi yoktur.