Boş Gebelik

Ultrasondaki ilerlemeler sonucunda  erken gebelik döneminde tanı konulabilen bir gebelik problemidir. Son zamanlarda daha sık duyulmaya başlanan boş gebelik terimi, bebek bekleyen çiftlerin kafasında bir muammadır.

Normal bir döllenme sürecinde yumurta sperm tarafından döllenir . Döllenmiş yumurta tüplerden döl yatağı olan rahime ulaşır. Rahime tutunur ve gelişmeye başlar. Ultrason yardımıyla  gebeliğin 5. haftasında  rahimde kese ve kese içinde kalp atışı olan bebek izlenir.Boş gebelikte ise ultrasonda gebelik kesesi izlenir ama bebek ve bunun eşi olarak adlandırdığımız yolk kesesi izlenmez işte bu duruma boş gebelik adı veriyoruz.

Klinik olarak saptanmış gebeliklerin yaklaşık % 15 i erken dönemde kaybedilecektir.Bu kaybedilen gebeliklerin %40 ı boş gebeliktir. Çoğu zaman ultrason muayenesi öncesinde kaybedildiklerinden tanı konamaz.

Nedeni:
Sperm yada yumurtada meydana gelen genetik bozukluk boş gebeliğe yol açmaktır. Bu genetik bozukluğa bağlı olarak gebelik oluşur ancak bebek oluşmaz. Genellikle tekrarlayıcı değildir . Bir sonraki gebelik yüksek olasılıkla normal olacaktır.

Belirtileri:
Boş gebeliğin belirtileri genellikle normal bir gebelikten farklı değildir. Bazen kahverengi yada açık kırmızı kanama görülebilmektedir. Ancak bu belirtiler bebeğin olduğu normal gebeliklerdede olabilmektedir.

Tanı:
Ultrason tanıda yeterlidir. Normalde son adet tarihinden itibaren 5. haftada kalp atışı olan fetus  ultrason ile tanınmaktadır. Bu dönemde kalp atışı görülmemesi hekimi kuşkulandırır. Ancak geç döllenme ihtimali sebebiyle kesin bir tanı söyleyebilmek için muayene bir hafta veya 10 gün sonra tekrarlanır, bu muayenedede fetusun olmaması boş gebelik tanısını koydurur

Tedavi:
Boş gebelik tanısı konduktan sonra tedavi küretajdır. Küretaj ile boş gebelik kesesi rahimden temizlenir.

Korunma:
Boş gebelikten korunma için herhangi bir yöntem yada tedavi yoktur. Bir sonraki gebelikte boş gebelik görülme riski son derece azdır